План работы ШМА настаўнікаў матэматычнага і прыродазнаўчага цыклу

План работы школьнага метадычнага аб’яднання настаўнікаў матэматычнага і прыродазнаўчага цыклу

 

Тэма: Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў матэматычнага і прыродазнаўчага цыклу па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе.

Мэта: стварэнне ўмоў для ўдасканалення адукацыйнай прасторы, якая забяспечвае развіццё суб’ектаў адукацыйнага працэса ва ўмовах фарміравання асобасна-прафесійных кампетэнцый педагогаў і асобасна-вучэбных навучэнцаў.

Задачы: 

 • удасканаленне прафесійнай кампетэнцыі педагагічных работнікаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў;
 • актуалізацыя і ўдасканаленне прафесійнай кампетэнцыі настаўнікаў праз выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій, развіццё творчага патэнцыялу, накіраванага на павышэнне эфектыўнасці і якасці педагагічнага працэса;
 • забяспячэнне нарматыўна-прававога і вучэбна-метадычнага суправаджэння адукацыйнага працэсу ва ўмовах профільнага навучання і дапрофільнай падрыхтоўкі;
 • стварэнне аптымальных умоў для развіцця асноўных кампетэнцый вучняў на вучэбных і факультатыўных занятках згодна іх інтарэсаў, здольнасцей і магчымасцей;
 • вывучэнне адукайцыйнай практыкі і выяўленне эфектыўнага вопыту дзейнасці педагогаў па пытаннях развіцця і падтрымкі высокаматываваных вучняў у вучэбнай дзейнасці;
 • метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;
 • інфармаванне педагагічных работнікаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах, навінках педагагічнай літаратуры.

 

Занятак № 1.

Тэма: Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забяспячэнне выкладання вучэбных прадметаў “Матэматыка”, “Інфарматыка”, “Фізіка”, “Хімія”, “Біялогія” і “Геаграфія” ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/ 2022 навучальным годзе.

Дата правядзення:  6 верасня

Форма правядзення: метадычны кансіліум

Удзельнікі: настаўнікі матэматыкі, інфарматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі і геаграфіі

Праблемнае поле

Ι. Навукова-метадычны блок

 1. 1. Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забяспячэнне адукацыйнага працэсу па матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы, хіміі, біялогіі і геаграфіі ў 2021/ 2022 навучальным годзеў адпаведнасці з патрабаваннямі Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
 2. Канцэпцыя, стандарт і праграмы па вучэбных прадметах “Матэматыка”, “Інфарматыка”, “Фізіка”, “Хімія”, “Біялогія” і “Геаграфія”. Праграмы факультатыўных заняткаў, вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі, каляндарна-тэматычнае планаванне.

                                                              Демка Н. А., настаўнік хіміі і біялогіі

3.Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Аб арганізацыі ў 2021/2022 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі”.

Сімончык І. Ф.,настаўнік геаграфіі

 

4.Абноўленыя вучэбныя  праграмы і вучэбна-метадычныя комплексы па матэматыцы, фізіцы і інфарматыцы для  ХІ класа і асаблівасці работы з імі.

                                                                      Кудласевіч В. М., настаўнік фізікі

 

ΙΙ.Вучэбна-метадычны блок

1.Арганізацыя адукацыйнага працэсу па матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы, хіміі, біялогіі і геаграфіі ў 2021/2022 годзе:

- арганізацыйна-метадычныя асаблівасці выкладання матэматыкі, фізіцы, інфарматыцы, хіміі, біялогіі і геаграфіі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 годзе з улікам аналізу вынікаў адукацыйнага працэсу і  выпускных экзаменаў у 2020/2021 годзе;

- арганізацыя адуацыйнага працэсу па засваенні вучнямі зместу школьнай адукацыі на базавым і павышаным узроўнях ва ўмовах профільнага навучання;

 1. Зацвярджэнне планаў работы кабінетаў на 2021/2022 навучальны год.

3.Планаванне работы метадычнага аб’яднання на  2021/2022  навучальны год з улікам аналіза вынікаў адукацыйнага працэса ў 2020/2021 навучальным годзе: вызначэнне асноўных мэт і задач, плана работы, выбар форм і метадаў работы.

Андрэйкавец К. І., настаўнік інфарматыкі                     

ΙΙΙ.Практычны блок

1.Рэкамендацыі па выніках правядзення РКР па вучэбным прадмеце «Матэматыка» у 2020/2021 навучальным годзе.

2.Узгадненне каляндарна-тэматычнага планавання па прадметах і тэматычнага кантролю на 1 паўгоддзе.

3.Абмеркаванне работы настаўнікаў МА па праграме “Адораныя дзеці”, складанне банка дадзеных і плана работы з высокаматываванымі вучнямі.

4.Абмеркаванне пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  аб унясенні змяненняў у правілы атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі.

Спіс літаратуры

 1. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Аб арганізацыі ў 2021/2022 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі”.
 2. Інструкцыя аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў установах адукацыі.
 3. Кодэкс РБ аб адукацыі.
 4. Канцэпцыя вучэбных прадметаў “Матэматыка”, “Фізіка”, “Інфарматыка”, “Фізіка”, “Хімія”, “Біялогія” і “Геаграфія”.
 5. Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў агульнаадукацыйных устаноў па прадметах.
 6. Правілы атэстацыі вучняў .

 

ΙV.Падвядзенне вынікаў.

V.Выпрацоўка метадычных рэкамендацый.

 

 

Занятак № 2

Тэма: Выкарыстанне візуалізацыі вучэбнай інфармацыі для актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках

Дата правядзення:  28 снежня

Форма правядзення: семінар-практыкум

Удзельнікі: настаўнікі матэматыкі, інфарматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі і геаграфіі

Праблемнае поле

 1. Навукова-метадычны блок

1.Паняцце “візуалізацыя” – аснова тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі; метадычныя асаблівасці выкарыстання сродкаў візуалізацыі

( апорныя канспекты, структурна-лагічныя схемы, інтэлект-карты і г.д.) на вучэбным і факультатыўным занятку.

 

Талмачавец В. Ф., настаўнік матэматыкі                                                               

2.Спосабы актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці ў адукацыйным працэсе па вучэбных прадметах матэматычнага і прыродазнаўчага цыклу.

 

                                                            Демка Н. А.,настаўнік хіміі і біялогіі

3.Візуалізацыя вучэбнага матэрыялу  як адзін са сродкаў фарміравання чытацкай, матэматычнай, фінансавай і прыродазнаўчай адукаванасці вучняў на вучэбных занятках.     

                                                    Сімончык І. Ф,настаўнік геаграфіі

 

ІІ. Вучэбна-метадычны блок

 1. 1. Выкарыстанне развіццёвага інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя кабінета інфарматыкі ў адукацыйным працэсе.

                                                              Андрэйкавец К. І настаўнік інфапматыкі

2.Аналіз вынікаў ЦТ па матэматыцы, фізіцы, хіміі і біялогіі.

3.Аналіз якасці ведаў па прадматах за 1 чвэрць.

ΙΙΙ.Практычны блок                                                          

1Аналіз і праектаванне фрагментаў вучэбных заняткаў з выкарыстаннем сродкаў візуалізацыі (апорных канспектаў, структурна-лагічных схем, інтэлект-картак і г.д.).

2.Падвядзенне вынікаў.

3.Выпрацоўка метадычных рэкамендацый.

Літаратура: 

 1. Афанасик Т.М. использование интеллект-карт в качестве мини- проектов на уроках физики в 8 классе/Т.М. Афанасик,Т.В., Богданович, А.В. Якубовский// Фізіка–2019.–№4.
 2. Васильева И.А. Мастер-класс «Кроссенс» как метод развития познавательной инициативы, логического и творческого мышления» [Электронный ресурс] /И.А.Васильева. – Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh- obedinenii/library/2018/08/31/master-klass-krossens-kak-metod – Дата доступа: 03.02.2021.
 3. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Когнитивно- визуальный подход: учебник для вузов/ В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 09596-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452019/.
 4. Далингер, В.А. Наглядные образы как предмет и средство обучения математике/ В. А. Далингер //Математика в школе. – 2017. – №5. С.40-47.
 5. Глизбург,В.И. Визуализация как средство формирования метапредметных знаний/ В.И.Глизбург, И.Ф.Зыков //Вестник Московского городского педагогического университета. Серия:

               «Педагогика и психология». – 2016. –№3(37) 2016. – С.65-73.

 1. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А.. Некоторые теоретические основы технологии визуализации [Электронный         ресурс].

 

 

Занятак № 3

 Тэма: Сучасны ўрок матэматыкі, фізікі, інфарматыкі, хіміі, біялогіі і геаграфіі з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі: праектаванне, правядзенне і аналіз

Дата правядзення : 14 лютага

Форма правядзення: педагагічная дыскусія

Удзельнікі настаўнікі матэматыкі, інфарматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі і геаграфіі

Праблемнае поле

 1. Навукова-метадычны блок
 2. Мадэляванне сучаснага ўрока з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі як аднаго са сродкаў рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу ўрока

 

Кудласевіч В. М.,настаўнік  фізікі

 1. Дыдактычныя прынцыпы пабудовы ўрока: мэтавыя арыентыры, асаблівасці зместу; выкарыстанне тэхнік візуалізацыі, якія прадугледжваюць арганізацыю актыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўсіх этапах урока.

Кудласевіч Т.І., настаўнік хіміі і біялогі

ІІ. Вучэбна-метадычны блок

1.Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс, яго прызначэнне, магчымасці выкарыстання ў працэсе навучання  матэматыцы, фізіцы, інфарматыкі, хіміі, біялогіі і геаграфіі .

Андрэйкавец К.І.,настаўнік інфарматыкі

 1. Арганізацыя вучэбнай дзейнасці вуняў пры падрыхтоўцы да выпускных экзаменаў па вучэбным прадмеце “Матэматыка”, ЦТ.

                                                  Талмачавец В. Ф., настаўнік матэматыкі 

ΙΙΙ.Практычны блок

1.Прадстаўленне вопыту педагогаў па мадэляванню ўрокаў розных тыпаў з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі.

2.Аналіз заданняў, накіраваных на фарміраванне мэтапрадметных кампетэнцый вучняў ў межах Міжнароднай праграмы PISA.

 1. Падвядзенне вынікаў.
 2. Выпрацоўка метадычных рэкамендацый

Літаратура: .

 1. Черкасова Л. В. Технология визуализации учебного материала как способ формирования у школьников информационной компетентности // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya- vizualizatsiiuchebnogo-materiala-kak-sposob-formirovaniya-u- shkolnikov-informatsionnoykompetentnosti/viewer Дата доступа: 18.08.2021.
 2. Якубовская Э.Н. Возможности урока для формирования визуальной грамотности учащихся// Фізіка–2021.–№2.
 3. Единый информационно-образовательный ресурс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eior.by– Дата доступа: 31.08.2021.
 4. Примеры заданий PISA: естественнонаучная грамотность. – Минск: РИКЗ. // [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://rikc.by/ru/PISA/3- ex pisa.pdf – Дата доступа: 31.08.2021.
 5. Средства визуализации информации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii Дата доступа: 15.08.2021.

 

Занятак №4  

Тема: Аналіз работы метадычнага аб’яднання ў  2021/ 2022 навучальным годзе

Дата правядзення: 2 мая

Форма правядзення: круглый стол

Удзельнікі настаўнікі матэматыкі, інфарматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі і геаграфіі

Праблемнае поле

1.Навучна-метадычны блок.

 1. Аналіз работы вучэбна-метадычнага аб’яднання настаўнікаў фізіка-матэматычнага цыклу за 2021/2022 навучальны год.

Андрэйкавец К. І, настаўнік інфарматыкі

2.Вучэбна-метадычны блок

1.Арганізацыя вучэбнай дзейнасці вучняў пры падрыхтоўцы да выпускных экзаменаў па вучэбным прадмеце “Матэматыка”

Талмачавец В.Ф., настаўнік матэматыкі

2.Аналіз удзелу вучняў у алімпіядах за 2021/2022 навучальны год: праблемы і перспектывы.

Кудласевіч В. М.,настаўнік фізікі 

3.Практычны блок

1.Вывучэнне нарматыўных дакументаў па правядзенні выпускных экзаменаў па матэматыцы на ІІ і  ІІІ ступені навучання.

2.Панарама педагагічнага вопыту. Творчая справаздача.

 

Кудласевіч В.М.,настаўнік фізікі

Андрэйкавец К. І. настаўнік інфарматыкі

Талмачавец В. Ф., настаўнік матэматыкі

Демка Н. А., настаўнік хіміі і біялогіі

Кудласевіч Т. І., настаўнік хіміі і біялогіі

Сімончык І. Ф настаўнік геаграфіі

3.Абмеркаванне плана работы метадычнага аб’яднання на 2022/2023 год: прапановы, рэкамендацыі, асноўныя напрамкі дзейнасці.

4.Падвядзенне вынікаў.

 1. 5. Выпрацоўка метадычных рэкамендацый

Літаратура:

 

 1. Сурикова, О.В. Рефлексивный анализ профессиональной деятельности педагога: учеб.- метод. пособие /О.В. Сурикова; ГУО «Акад. последиплом. образования». - Минск: АПО, 2011. - 96 с.
 2. Даций Е.В., Лухтанова Е.В. Формы самопрезентации педагога: психологические рекомендации // Методист. – 2011. - №8.
 3. Климкович Е.А. Педагогический анализ. Минск, Красико-Принт, 2007

 

Кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання настаўнікаў фізіка-матэматычнага цыклу

                                                                                  К. І. Андрэйкавец