План работы ШМА класных кіраўнікоў

План работы школьнага вучэбна-метадычнага аб’яднання

класных кіраўнікоў 1-11 класаў дзяржаўнай установы адукацыі  “Альгомельскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад- сярэдняя школа”

на 2021/2022 навучальны год

 

Тэма: стварэнне ўмоў для практычнай рэалізацыі творчага патэнцыялу класных кіраўнікоў, павышэнне іх прафесіянальнай кампетэнцыі пры стварэнні асабістай выхаваўчай сістэмы.

         Мэта: павышэнне якасці і эфектыўнасці сістэмы выхавання, удасканаленне форм і метадаў выхавання ў школе сродкам павышэння кампетэнцыі і прафесіянальнага майстэрства класных кіраўнікоў.

 

         Задачы:

 1. Стварыць умовы для непарыўнага павышэння кампетэнтнасці і прафесіянальнага майстэрства, развіцця творчага патэнцыяла кожнага класнага кіраўніка.
 2. Садзейнічаць павышэнню якасці і эфектыўнасці сістэмы выхаваўчай работы школы сродкам выканання адзіных прынцыповых падыходаў да выхавання і сацыялізацыі школьнікаў.
 3. Стымуляваць ініцыятыву і творчасць класных кіраўнікоў, актывізаваць іх дзейнасць у даследчай і праектнай рабоце па выхаванні вучняў.

 

Пасяджэнне 1

Дата правядзення: 15.10.2021

 

Тэма: Удасканаленне  навукова-метадычнага забеспячэння выхаваўчага працэсу. Метадычныя аспекты ўдасканалення выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень.

Мэта: Разгледзець пытанні нарматыўнага прававога і вучэбна-метадычнага  забеспячэння выхаваўчай работы ў школе, абмеркаваць накірункі работы вучэбна-метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў на 2021/2022 навучальны год.

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада.

 Праблемнае поле

 1. Вучэбна-метадычны блок
 2. Аналіз работы вучэбна-метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў за 2020/2021 год (кіраўнік ШВМА Н.І.Андрэйкавец).
 3. Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне выхаваўчай работы ў школе (кіраўнік ШВМА Н.І.Андрэйкавец).
 4. Метадычныя аспекты ўдасканалення выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень (кіраўнік ШВМА Н.І.Андрэйкавец).
 5. Абмеркаванне навінак метадычнай літаратуры па праблеме выхавання вучняў (удзельнікі ШВМА).
 6. Выпрацоўка метадычных рэкамендацый

III. Рэфлексія

 

Літаратура:

 1. Інструктыўна-метадычнае пісьмо “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах адукацыі на 2021/2022 навучальны год”.
 2. “Праграма безупыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь на 2021-2025 годы”.
 3. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

4.Метадычныя рэкамендацыі “Планаванне выхаваўчай работы ў класе і яе ўлік”.

 

 

Пасяджэнне 2

 Дата правядзення: 10.12.2021

 Тэма: Сісітэмны падыход у фарміраванні актыўнай грамадзянскай пазіцыі вучняў

Мэта: вызначэнне шляхоў і спосабаў удасканалення работы па грамадзянскаму і патрыятычнаму выхаванню вучняў

Форма правядзення: канферэнцыя ідэй

Праблемнае поле

 1. Вучэбна-метадычны блок

1.Сучасныя выхаваўчыя тэхналогіі па фарміраванні ў вучняў актыўнай грамадзянскай пазіцыі. (Андрэйкавец Т.Ф., настаўнік грамадазнаўства, кл.кір. 5 “А” кл.)

 1. Выкарыстанне магчымасцей дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў па грамадзянскаму і патрыятычнаму выхаванню вучняў. (Савонава К.І., педагог-арганізатар)
 2. Эфектыўныя формы работы па фарміраванні грамадзянскай і патрыятычнай кампетэнцыі вучняў. З вопыту работы. (Кажаноўская Г.У., кл.кір. 6 “А” кл.)
 3. Сям’я як крыніца фарміравання грамадзянскай пазіцыі ў грамадстве. Формы і метады работы. З вопыту работы. (Кудласевіч В.М., кл. кір. 10 кл.)
 4. Практычны блок
 5. Абмен вопытам работы. Наведванне і аналіз пазакласных мерапрыемстваў. (3 “Б” кл., кл. кіраўнік Янкоўская Г.А.; 7 “Б” кл., кл. ікраўнік Талмачавец Н.А.)
 6. Абмеркаванне асноўных агульнашкольных спраў.

 III. Выпрацоўка метадычных рэкамендацый

 1. Рэфлексія

Літаратура:

1.Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания / Ю. Азаров // Воспитание школьников. – 2008. – № 6. – С. 3-11.

2.Андрушкевіч, А.М. Расціцьпатрыётаў / А.М. Андрушкевіч // Пазашкольнаевыхаванне. – Серыя "У дапамогу педагогу". – 2008. – № 5. – С. 17-19. – Рэспубліканскаяпатрыятычнаяакцыянавучэнцаў “Жыву ў Беларусі і тымганаруся”.

3.Буткевич, В.В. Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников / В.В. Буткевич // Паза-школьнаевыхаванне. – Серыя "У дапамогу педагогу". – 2009. – № 5. – С. 15-19.

4.Вязгина, В. Формирование национального самосознания и патриотизма у школьников / В. Вязгина // Праблемывыхавання. – Серыя "У дапамогу педагогу". – 2009. – № 6. – С. 18-21.

5.Екимова, С.П. "Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству" / С.П. Екимова // Народная асвета. – 2009. – № 4. – C. 60-62. – Программа гражданско-патриотического воспитания в школе.

 

 

Пасяджэнне 3

 Дата правядзення: 14.01.2022

Тэма: Пошук шляхоў павышэння ўзроўня інфармацыйнай культуры і бяспекі ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу

Мэта: павыфшэнне кампетэнтнасці педагогаў па  пытаннях павышэння ўзроўня інфармацыйнай культуры вучняў                                               

 Форма правядзення: семінар-практыкум

 

Праблемнае поле

 Вучэбна-метадычны блок

 1. Фарміраванне інфармацыйнай культуры і бяспекі ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу па тэме“Асновы бяспекі жыццядзейнасці школьнікаў” –сродак па аказанні дапамогі настаўнікам, вучням і бацькам па выхаванні бяспечных паводзін. (Педагог сацыяльны Кудласевіч Т.І.)
 2. Павышэнне інфармацыйнай адукаванасці законных прадстаўнікоў вучняў. (Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Н.І.Андрэйкавец)
 3. Формы, метады і прыемы павышэння ўзроўня інфармацыйнай культуры вучняў. З вопыту работы. (Халімончык В.В., кл.кір.2 кл.; Музычына Н.В., кл.кір. 6 “А” кл.)
 4. Інтэрнэт – бяспека. (Педагог сацыяльны Кудласевіч Т.І.)
 5. Інфармацыйна-псіхалагічная бяспека непаўналетніх у сетцы Інтэрнэт (Педагог-псіхолаг Беразоўская Г.М.)
 6. Практычны блок
 7. Панарама мерапрыемстваў па тэме пасяджэння. Наведванне, аналіз і самааналіз мерапрыемстваў.(Кудласевіч Л.А., класны кіраўнік 4 кл., Сімончык І.Ф., кл. кір. 10 кл.).

III. Выпрацоўка метадычных рэкамендацый

 1. Рэфлексія

 Літаратура

 1. Гоголева, А. В., Аддиктивное поведение и его профилактика. Стер. / А. В. Гоголева – 2-е изд М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003.- 240с. 2. Даулинг, С.,
 2. Психология и лечение зависимого поведения / С. Даулинг - М.: «Класс», 2000. - 240 с. 3.
 3. Сельченок, К. В., Психология зависимости - Хрестоматия / К. В. Сельченок - Минск: Харвест, 2007.- 592 с. 4. Юсуф, И. А.,
 4. Чатовая зависимость как психосоциальная проблема / И. А. Юсуф - М., 1994 5.
 5. Психологические упражнения для тренингов [Электронный ресурс]. - http://www.trepsy.net/

 

 

 Пасяджэнне 4

 Дата правядзення: 11.03.2022

 Тэма: Роля класнага кіраўніка ў арганізацыі і правядзенні выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень па фарміраванні ў вучняў маральных каштоўнасцей і прыярытэтных жыццевых інтарэсаў.

Мэта: вызначэнне шляхоў і спосабаў павышэння эфектыўнай занятасці вучняў у шосты школьны дзень

 Форма правядзення: круглы стол

 Праблемнае поле

 Вучэбна-метадычны блок

 1. Фарміраванне выхаваўчай работы класнага кіраўніка з класам у шосты школьны дзень.
 2. Праектная дзейнасць у рабоце класнага кіраўніка ў шосты школьны дзень.
 3. Экскурсійная дзейнасць у шосты школьны дзень. Пошук новых форм работы.
 4. Практычны блок

1.Панарама пазакласных мерапрыемстваў па тэме пасяджэння (Леська Г.А., кл.кір. 3 “А” кл.; Дземка Н.А.. кл. кір. 9 класа)

 1. Прэзентацыя праекта шостага школьнага дня “Цікавы дзень субота” (Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Андрэйкавец Н.І.)
 2. Вынік анкетавання вучняў па арганізацыі шостага школьнага дня (Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Андрэйкавец Н.І.)

 

Літаратура

1.Винокурова, Н. В. Увлекательный день суббота // Веснікадукацыі. — 2007. — № 11.

 1. Волохова, Н. Г. и др. Сценарии школьных праздников. Часть I. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2010.
 2. Головачева, Е. А. Техническое творчество в шестой школьный день // Пазашкольнаевыхаванне. — 2015. — №12.
 3. 4. Гребенкина, Л. К. и др. Сценарии классных часов. Части I—II. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2017.

 

Пасяджэнне: 5

Дата правядзення:13.05.2022

 Тэма: Педагагічны маніторынг эфектыўнасці выхаваўчага працэсу, выхаваўчай сістэмы.

Мэта: Падвядзенне вынікаў работы класных калектываў, састаўленне плана напісання аналізу выхаваўчай работы ў классе.

Форма работы: метадычны дыялог. Справаздача.

 

Праблемнае поле

 1. Вучэбна-метадычны блок

1.Вынікі дыягнастычных даследаванняў у класных калектывах (інфармацыя класных кіраўнікоў).

2.Вынікі анкетавання “Сучасны класны кіраўнік” (інфармацыя намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце Андрэйкавец Н.І.).

 1. Перспектывы работы школьнага вучэбна-метадычнага аб’яднання на наступны навучальны год (кіраўнік ШВМА Андрэйкавец Н.І.)
 2. Практычны блок

1.Вынікі работы класных кіраўнікоў за год (практыкум).

 

III. Выпрацоўка метадычных рэкамендацый

 1. Рэфлексія

 Літаратура:

1.Деятельность классного руководителя. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя.

 1. Метадычныя рэкамендацыі “Планаванне выхаваўчай работы ў класе і яе ўлік”.

 Кіраўнік ШВМА класных кіраўнікоў                                   Н.І. Андрэйкавец