Расклад

Расклад заняткаў

на II паўгоддзе 2021/2022 н. г.

 

1

2

3 А

4

ПАНЯДЗЕЛАК

Музыка

 

Музыка

Музыка

 

Выяўл.мастацтва

Чал. і свет

Матэматыка

 

Матэматыка

Рус.літаратура

Рус. мова

Рус. мова

Чал. і свет

Рус. мова

 

Рус. мова

Чал. і свет

Фіз.культ. і здар

 

 

Чал. і свет

Чал. і свет

Рус. літаратура

 

 

 

 

Гадз. здар. і спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЎТОРАК

Бел. літаратура

Бел. літаратура

 

Бел. мова

Бел. літаратура

Бел. мова

Матэматыка

Фіз.кул. і здароўе

Матэматыка

Нямецкая мова

Бел. літаратура

 

Фіз.кул. і здароўе

Матэматыка

 

Фіз.культ. і здар.

Матэматыка

Матэматыка

Бел. мова

Бел. мова

Нямецкая мова

Бел. мова

Нямецкая мова

 

 

 

Бел. літаратура

Прац. навучанне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руская мова

Рус. літаратура

Рус. літаратура

Рус. літаратура

 

Музыка

Матэматыка

Рус. мова

 

Рус. мова

Рус.  мова

Руская мова

Выяўл.мастацтва

 

Матэматыка

Матэматыка

Нямецкая мова

Матэматыка

 

Гадзіна здароўя і спорту

Гадзіна здароўя і спорту

Нямецкая мова

Матэматыка

Рус. літаратура

 

 

 

 

 

Фіз.культ. і здар.

Нямецкая мова

 

 

 

 

Асновы бясп. жыц.

 

 

 

 

 

 

 

ЧАЦВЕР

Бел. літаратура

Выяўлен.мастацтва

 

Бел. літаратура

Музыка

Прац. навучанне

Бел. мова

Матыматыка

Бел. мова

Бел. мова

Бел. мова

 

Матэматыка

Бел. мова

 

Матыматыка

Матэматыка

Нямецкая мова

Прац.навучанне

 

Бел. літаратура

 

Выяўлен.мастацтва

Бел. літаратура

 

Матэматыка

 

 

Прац. навучанне

Нямецкая мова

Гадзіна здар. і спор

Бел. літаратура

 

 

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

 

 

Гадзіна здар. і спор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНІЦА

Бел. літаратура

Фіз.культура і здароў

Рус. мова

Нямецкая мова

Фіз.культура і здароў

Фіз.культура і здароў

Рус. мова

Матэматыка

Фіз.культура і здар

Руская мова

Бел. мова

Рус. літаратура

 

Прац. навучанне

Матэматыка

Матэматыка

Выяўлен.мастацтва

 

Фіз.культура і здар

Рус. мова

Рус. Літаратура

 

 

 

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

 

Выяўлен.мастацтва

 

 

 

 

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А

5 Б

6 А

6 Б

7 А

 7 Б

 

ПАНЯДЗЕЛАК

Бел. мова

Фіз.культура і здароўе

Матэматыка

Рус. мова

Гіст. Беларусі

Геаграфія

 

Бел. літаратура

Рус. мова

Бел. мова

Фіз.культура і здароўе

Матэматыка

Фізіка

 

Фіз.кул. і зд

 

Бел. мова

Рус. мова

Біялогія

Фізіка

Матэматыка

 

Матэматыка

Матэматыка

Фіз.культура і здароўе

Бел. мова

Бел. мова

Бел. мова

 

Асновы бяспякі жыццядзейнасці

Сусветная гісторыя

Бел. літаратура

Матэматыка

Бел. літаратура

Бел. літаратура

 

 

Рус. літаратура

Біялогія

 

Бел. літаратура

 

Гіст. Беларусі

 

 

 

 

 

Інфарматыка 1

 

 

 

АЎТОРАК

Мастацтва

Бел. мова

Бел. мова

Гадзіна здароўя і спорту

 Матэматыка

Інфарматыка 1

 

Руская мова

Бел. літаратура

Мастацтва

Бел. мова

Фіз.культура і здароўе

Руская мова

 

Матэматыка

Матэматыка

Гадз.здар і спор

 

Бел. літаратура

Бел. мова

Матэматыка

 

Гадзіна здар. і спорту

Мастацтва

Матэматыка

Матэматыка

Бел. літаратура

Бел. мова

 

Бел. мова

 

Нямецкая мова

Нямецкая мова

Мастацтва

Геаграфія

Бел. літаратура

 

Нямецкая мова

 

Інфарматыка 1

 

Нямецкая мова

Біялогія

Фізіка

 

 

 

 

 

 

Фіз.культура і здароўе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус. мова

Рус. мова

Гістор.Беларусі

Нямецкая мова

Руская мова

 Гадзіна здароўя і спорту

 

Рус. літаратура

Матэматыка

 

Матэматыка

Матэматыка

Хімія

Мастацтва

 

Матэматыка

Рус. літаратура

 

Нямецкая мова

Руская мова

Мастацтва

Матэматыка

 

Фіз.культура і здароўе

Гадзіна здароўя і спорту

Руская мова

Рус. літаратура

Нямецкая мова

Прац.навучанне

 

Нямецкая мова

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

  Фіз.культура і здароўе

Гістор.Беларусі

Фізіка

Прац.навучанне

 

Сусвет. гістор.

Нямецкая мова

 

Рус. літаратура

 

Матэматыка

Нямецкая мова

 

 

 

 

 

Гадзіна здароўя і спорту

 

 

ЧАЦВЕР

Сусвет. гістор.

Нямецкая мова

 

Бел. мова

Прац.навучанне

Інфарматыка 1

Хімія

 

Руская мова

Фіз.культура і здароўе

Бел. літаратура

Прац.навучанне

Матэматыка

Фіз.культура і здароўе

 

Матэматыка

Матэматыка

Матэматыка

Фіз.культура і здароўе

Прац.навучанне

Нямецкая мова

 

Рус. літаратура

Чалавек і свет

Геаграфія

Матэматыка

Прац.навучанне

Матэматыка

 

 

Чалавек і свет

Сусвет. гістор.

 

Інфарматыка  2

Бел. мова

Нямецкая мова

Біялогія

 

 

 

 

 

Фіз.культура і здароўе

Сусветная гіст.

 

 

 

 

 

Інфарматыка 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНІЦА

Матэматыка

Бел. мова

 

Прац.навучанне

Інфарматыка  2

Рус. мова

Матэматыка

 

Прац.навучанне

 

Бел. літаратура

Матэматыка

Матэматыка

Рус. літаратура

Нямецкая мова

 

Бел. мова

Матэматыка

 

Нямецкая мова

Руская мова

Нямецкая мова

Бел. мова

 

Бел. літаратура

Прац.навучанне

Рус. мова

Рус. літаратура

Біялогія

 

Бел. літаратура

 

Нямецкая мова

 

Рус. мова

Прац.навучанне

Нямецкая мова

Сусветная гіст.

Біялогія

 

 

 

Рус. літаратура

 

Сусветная гіст.

Матэматыка

Інфарматыка  2

 

 

 

Сусвет.  гістор.

 

Геаграфія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

10

11

 

ПАНЯДЗЕЛАК

Інфарматыка 1

Фізіка

 

Хімія

Бел.мова (б)

 

Бел. мова

Хімія

Гісторыя Беларусі

Інфарматыка (д)/

Фіз.кул. і зд. (х)

 

Бел. літаратура

Сусветная гісторыя

 Інфарматыка (д)/ Фіз.кул. і зд. (х)

Бел. літаратура

 

Рус. мова

Матэматыка

 

Грамадазнаўства

Хімія

 

Хімія

 

Рус. мова

Матэматыка (б.)/ Матэматыка(пр.)

ДП /Фіз.кул. і зд. (д)

 

Матэматыка

Рус. літаратура

ДП /Фіз.кул. і зд. (д)

Матэматыка (б.)/ Матэматыка(пр.)

 

Фіз.культура і здароўе

Біялогія

Бел.мова (пр) / Бел.мова (б)

Грамадазнаўства

 

АЎТОРАК

Біялогія

Ням. мова

 

Руская мова

Гадзіна здароўя і спорту

 

Фізіка

Хімія

Матэматыка (б)/ Матэматыка (пр)

Руская мова

 

Мастацтва

 

Геаграфія

Нямецкая мова

Нямецкая мова

 

Матэматыка

Фіз.культура і здароўе

Рус. літаратура

Рус. літаратура

 

Рус. літаратура

Матэматыка

Інфарматыка (д) / Фіз.кул. і зд. (х)

Астраномія

 

Гадзіна зд. і спор

Руская мова

Прац.навуч./

Бел.мова (пр)

Прац.навуч./ Матэмат (пр)

 

Ням. мова

 

Прац.навучан./

 Матэматыка (пр.)

Прац.навучан./

 Бел. мова (пр.)

 

 

 

Прац.навучан

Прац.навучан

 

 

Прац.навучанне

Інфарматыка 1

Хімія

Матэматыка (б)/ Матэматыка (пр)

 

Бел. мова

 

Гісторыя Беларусі

 

Нямецкая мова

 

Хімія

 

 

Матэматыка

 

Гадзіна здароўя і спорту

Гадзіна здароўя і спорту

Гісторыя Беларусі

 

Гісторыя Беларусі

 

Фізіка

Матэматыка (б)/ Матэматыка (пр)

Фіз.кул.і зд. (х)/ МП

 

Геаграфія

 

Матэматыка

 

Бел. літаратура

Біялогія

 

Фіз.культура і здароўе

Інфарматыка 2

 

Біялогія

Фізіка

 

 

 

 

 

 

 

ЧАЦВЕР

Фізіка

 

Матэматыка

 

Біялогія

Нямецкая мова

 

Матэматыка

Сусветная гісторыя

Фізіка

Біялогія

 

Геаграфія

Бел. мова

 

Фіз.кул.і зд. (х)/ МП

 Сусветная гісторыя

 

Хімія

 

Бел. літаратура

Сусветная гісторыя

Інфармат.(х)/

Фіз.кул.і зд.(д)

 

Біялогія

Фіз.культура і здароўе

Чарчэнне

Матэматыка (б)/ Матэматыка (пр)

 

Нямецкая мова

Біялогія

 

Прац.навучанне/

Матэматыка (пр.)

Прац.навучанне/

Бел. мова (пр.)

 

 

Нямецкая мова

Прац.навучанне/

Бел. мова (пр.)

Прац.навучанне/

Матэматыка (пр.)

 

 

 

Прац.навучанне

Прац.навучанне

 

ПЯТНІЦА

 

Бел. мова

 

Геаграфія

Нямецкая мова

 

Матэматыка

Бел.літаратура

 

Нямецкая мова

Геаграфія

 

Сусветная гісторыя

Прац. навучанне

Рус. літаратура

Матэматыка (б)/ Матэматыка (пр)

 

Нямецкая мова

 

Грамадазнаўства

Матэмат.(б.)/ Матэмат. (пр.)

Фізіка

 

Рус. літаратура

Матэматыка

 

Фізіка

Бел. літаратура

 

Рус. мова

Нямецкая мова

 

 

Бел. мова (пр.)

 

Інфарматыка 2

Бел. мова (пр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

  Расклад факультатыўных заняткаў

на II паўгоддзе 2021/2022 н. г.


Дзень

№ п\п

Назва факультатыва

Прозвішча настаўніка

Клас

№ урока

Панядзелак

1

Вытокі роднай мовы

 

Кудласевіч Л. А.

4

5

2

Падарожжа ў свет казкі

 

Савонава Л.М.

6

3

Алгебра вучыць разважаць

 

Талмачавец В.Ф.

7

4

Падарожжа па геаграфічнай карце

 

Сімончык І. Ф.

7

5

Ад БССР да РБ: выбар шляхоў развіцця

 

Андрэйкавец Т.Ф.

11

8

Аўторак

 

1

Матэматычная вяселка

 

Кудласевіч Л.А

4

5

2

Уводзіны ў педагагічную прафесію

 

Беразоўская Г.М.

10

8

3

Вытокі роднай мовы

 

Дарошка Л. М.

1

5

Серада

1

Учимся говорить правильно

 

Дарошка Л. М.

1

5

2

Пазнай свет

 

Пархомава Г.В.

7

3

Лексіка-граматычны практыкум

 

Міхалевіч С.І.

10

7

4

У свеце цудоўнай хіміі

 

Кудласевіч Т.І

7

5

Асновы духоўна-маральнай культуры і патрыятызма

 

Пархомава С.І.

6 Б

7

Чацвер

1

Прафесія маей мары

 

Беразоўская Г.М.

9

8

2

Вытокі роднай мовы

 

Беразоўская Г.М.

6

3

Матэматычная вяселка

 

Леська Г.А.

6

4

Мая Айчына

 

Савонава К.І.

6

Пятніца

1

Таямніцы літар і гукаў

Березоўская Г. М.

2

4

2

Вытокі роднай мовы

Халімончык В.В.

2

4

3

Вытокі роднай мовы

Савонава Л.М.

5

4

Вучымся жыць у міры і згодзе

Кудласевіч Т. І.

6

5

Мая Айчына

 

Савонава К.І.

6

6

Лексіка-граматычны практыкум

Кажаноўская Г.У.

11

1

7

Уводзіны ў педагагічную прафесію

Беразоўская Г.М.

10

6

8

Секреты синтаксиса и пунктуации

 

Музычына Н.В.

9

6

Субота

1

Культура здаровага ладу жыцця

 

Дземка Н. А.

9

1

2

Рыхтуемся да вывучэння хіміі на павышаным узроўні

 

Дземка Н.А.

9

2

3

Уводзіны ў біятэхналогію

 

Дземка Н.А.

10

3

 

Графік правядзення інфармацыйнай гадзіны на II паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года

Час правядзення (урок)

Дзень нядзелі

Клас

0

Панядзелак

І

0

Панядзелак

II

0

Панядзелак

III “А”

0

Панядзелак

III “Б”

0

Панядзелак

IV

0

Панядзелак

V«А»

0

Серада

V«Б»

0

Панядзелак

VІ«А»

0

Серада

VI “Б”

0

Панядзелак

VII “А”

0

Пятніца

VII “Б”

0

Аўторак

VIII

0

Аўторак

IX

0

Чацвер( першы і трэці чацвер)

0

Панядзелак

X

8

Серада

XI

 

Графік правядзення класнай гадзіны на II  паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года


Час правядзення

(урок)

 

Дзень нядзелі

 

Клас

4

Панядзелак

І

5

Панядзелак

ІІ

6

Панядзелак                                  

ІІІ “А”

5

Панядзелак

ІІІ “Б”

4

Панядзелак

ІV

7

Серада

V “А”

7

Аўторак

V “Б”

7

Серада

VІ “А”

8

Пятніца

VI “Б”

8

Пятніца

VIІ “А”

8

Пятніца

VII “Б”

8

Аўторак

VIII

7

Серада

IX

7

Серада

X

7

Серада

XI

 

 
РАСКЛАД ЗВАНКОЎ 
 
1. 09:00 – 09:45
2. 10:00 – 10:45
3. 11:00 – 11:45
4. 12:00 – 12:45
5. 13:00 – 13:45
6. 14:00 – 14:45
7. 15:00 – 15:45

 

Рэжым работы

дзяржаўнай установы адукацыі

“Альгомельскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад сярэдняя школа”

ў шосты школьны дзень

на 2021/2022 навучальны год 

 

Час правядзення

Змест работы

Месца правядзення

Адказны

 

 

9.00-10.00

10.00-12.00

Індывідуальныя кансультацыі:

- педагога сацыяльнага;

-   педагога-псіхолага

 

 

 

Каб.11 класа

 

Каб.10 класа

Педагог сацыяльны Кудласевіч Т.І.,

педагог-псіхолаг Беразоўская Г.М.

9.00-12.00

 

 

 

 

12.00-14.00

Арганізацыя і правядзенне  класных мерапрыемстваў

 

 

Арганізацыя і правядзенне  агульнашкольных

культурна-масавых

мерапрыемстваў

Каб. 1-11 класаў

 

 

 

 

Актавая зала (сталовая)

Класныя кіраўнікі

 

 

 

Педагог-арганізатар,

 

9.00-16.50

 

Наведванне гурткоў

 

 

 

Кабінеты па раскладу

Педагогі дадатковай адукацыі

9.00-14.00

Наведванне факультатываў

Настаўнікі-прадметнікі

9.00-13.00

 

 

 

 

 

 

Арганізацыя і правядзенне фізкультурна-аздараўленчых, спартыўна-масавых мерапрыемстваў, спартыўных секцый

Спартыўная зала, спартыўная пляцоўка

Кудласевіч С.І.,

Карняйчук У.П.

16.00-18.00

Падрыхтоўка да правядзення агульнашкольных мерапрыемстваў, вечарын

Актавая зала (сталовая)

Педагог-арганізатар,

класныя кіраўнікі

18.00-22.00

Правядзенне вечарын для старшакласнікаў

 

Актавая зала (сталовая)

Педагог-арганізатар,

класныя кіраўнікі