Образцы заявлений

                                                                                                            УЗОР 1                             

                                                                        Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                                      сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                         прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                       в. Альгомель, вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

    Заява

___________

       дата

         Прашу залічыць майго сына (дачку)________________________________________________________года нараджэння ў  дашкольную групудля атрымання дашкольнай адукацыі з ___________.

   дата

                                      Маці:______________________________________________________         

Месца працы: ___________________________________________________

Бацька:________________________________________________________ 

Месца працы: ___________________________________________________

 

 

________________                                                                          _____________

              подпіс                                                                    прозвішча, ініцыялы                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 УЗОР 2

                                                                         Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                         сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                                      прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                       в. Альгомель, вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

    Заява

___________

       дата

         Прашу паставіць на ўлік майго сына, (дачку)_______________________ __________________________________________________ года нараджэння ў  дашкольную групудля атрымання дашкольнай адукацыі.

Маці:_____________________________________________________________

                                                                                                      

Месцапрацы: ____________________________________________________

Бацька:____________________________________________________________

                                                                                                      

Месцапрацы: ____________________________________________________

 

________________                                                                          _____________

              подпіс                                                                                                                                             прозвішча, ініцыялы                                                                                                       

 

                                             УЗОР 3

                                                                        Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                        сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                                     прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                       в. Альгомель, вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

    Заява

___________

       дата

         Прашу залічыць майго сына, (дачку) ______________________________

вучня (вучаніцу) _____ класа на факультатыў, гурток __________________________________________________________________

                                                                          назва гуртка, факультатыва

 

________________                                                                          _____________

              подпіс                                                                                                                                                         прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

 УЗОР 4

                                                                        Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                          сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                                       прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                       в. Альгомель, вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

    Заява

___________

      дата

         Прашу прыняць мяне на работу на пасаду _________________________

з ____________ на ўмовах кантракту.

 

________________                                                                          _____________

            подпіс                                                                                                                                                         прозвішча, ініцыялы                                                                                                        

 

 УЗОР 5

                                                                        Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                         сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                                     прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                       в. Альгомель, вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

    Заява

___________

        дата

         Прашу прыняць мяне на работу на пасаду _________________________

з ____________ на ўмовах працоўнага дагавору на перыяд адсутнасці асноўнага работніка (прозвішча, ініцыялы асноўнага работніка).

 

________________                                                                          _____________

        подпіс                                                                                                                                                             прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

 УЗОР 6

                                                                        Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                          сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                                     прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        _____________________________

                                                                                             пасада

 

 

 

    Заява

___________

      дата

         Прашу звольніць мяне      (дата звальненя )        з пасады  _________________

па ўзгадненні бакоў.

 

 

________________                                                                          _____________

       подпіс                                                                                                                                                                  прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

 УЗОР 7

                                                                        Дырэктару        дзяржаўнай

                                                                        установы адукацыі  “Альгомельская

                                                                          сярэдняя      школа”

                                                                        Рудзяк    Тамары     Васільеўне

                                                                       _____________________________

                                                                                     прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                       в. Альгомель, вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

    Заява

___________

       дата

         Прашу залічыць майго сына, (дачку) ______________________________ _______________________________года нараджэння, пражываючага(ай) па адрасу_____________________________________________________________________________________________________ у  ____  клас з беларускай мовай навучання з ___________.(дата)

      Са Статутам установы адукацыі азнаёмлены(а). Абяцаю забяспечыць умовы да атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць другіх удзельнікаў навучальнага працэсу, унутрышкольнага распарадку да навучэнцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

________________                                                                          _____________

              подпіс                                                                                                                                       прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

 УЗОР 8

 Директору государственного

 

  учреждения образования

 

“Ольгомельская  средняя школа”

 

                                       Рудяк Тамаре Васильевне

 

                                                                __________________________________

 

                                                                                                    (Ф. И. О.)

 

                                                               Проживающе-го (ей) по адресу:

 

                                                               _________________________________

 

                                                                _________________________________

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

___________

 

             (дата)

 

 

 

         Прошу выдать мне дубликат документа об базовом (среднем) образовании в связи с________________________________________________.

 

                                                                (указать причину)

 

 

 

 

 

_________________________                                                                                                       ___________________________

 

                 (подпись                                                                                                                                         (фамилия, инициалы)